Juwelier van Sloun respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  1. Het afhandelen van een reservering van een product die u plaats op onze website.
  2. Het afhandelen van een bestelling van een product die u plaats op onze website.
  3. Het afhandelen van een aankoop van een product in onze winkel.
  4. In het kader van een oogmeting in onze winkel.
  5. In het kader van een reparatie van uw product in onze winkel.

1. Voor het afhandelen van een reservering van een product op onze website bewaren wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, uw adres gegevens, e-mailadres, het product of de producten die u reserveert , telefoon nummer(indien opgegeven), uw wachtwoord( gehashed opgeslagen) , uw ip adres.

2. Voor het afhandelen van een reservering van een product op onze website bewaren wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, uw adres gegevens, e-mailadres, het product of de producten die u besteld , telefoon nummer(indien opgegeven), uw wachtwoord( gehashed opgeslagen) , uw ip adres.

3. Voor het afhandelen van een reservering van een product in onze winkel bewaren wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, uw adres gegevens , het product of de producten die u aankoopt , telefoon nummer(indien opgegeven).

4. Na het afgeven van een product ter reparatie verwerken wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, adres gegevens,  de product gegevens en de reparatie gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Juwelier van Sloun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Juwelier van Sloun ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Juwelier van Sloun uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Het gebruik van de website en de opslag van gegevens na bezoek in de winkel.

Juwelier van Sloun heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en  misbruik van uw gegevens te voorkomen.  Hetzelfde geld voor de gegevens die u achterlaat in onze winkel. Alle personen die namens Juwelier van Sloun hebben geheimhouding te betrachten betreffende de gegevens die u achterlaat op onze website en in onze winkel.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens met derden in de volgende vormen:

  • www.vanslounjuweliers.nl is gehost bij Strato. Wij hebben met Strato een verwerkingsovereenkomst getekend voor de verwerking van uw gegevens die u achterlaat op onze website. Het gaat dan om uw account gegevens en reservering of aankoop via onze website. Wux bewaard de volgende gegevens: Uw voor en achternaam, uw adres gegevens, emailadres, uw aankopen, uw reserveringen, telefoon nummer(indien opgegeven), uw wachtwoord( gehashed opgeslagen) , uw ip adres.
  • Mollie B.V., dit bedrijf verwerkt de betaling als u een betaling op onze website doet. Zij krijgen dan de volgende gegevens via onze website: Uw betaalgegevens, Uw IP-adres, Uw internetbrowser en apparaat type, uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Wij hebben met deze leveranciers een verwerkingsovereenkomst getekend.
  • Bij een horloge of sieraad reparatie wordt in sommige gevallen uw naam als referentie opgegeven bij de leverancier.
  • Voor de uitgifte van de brochure die wij ieder jaar uitgeven worden voornaam,  achternaam en uw adres gegevens gedeeld met de verspreider van de brochure.
  • Als u op onze website een bestelling plaats worden uw voor en achternaam en adres gegevens gedeeld met een van onze vervoerders, PostNL en DHL.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan het hier onder genoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Juwelier van Sloun Brunssum
Winkelcentrum de Parel 1
6441BZ Brunssum

U kunt uw gegevens ook in de winkel opvragen of via de email.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.